Czas oczekiwania na zwrot podatku za 2018 rok.

Według prawa urząd ma 45 dni na zwrot podatku jeżeli deklaracja została złożona elektronicznie.

Jeżeli podatnik rozliczenie złoży do 15 lutego – 45 dni, jakie urząd skarbowy ma na zwrot podatku, liczyć należy od 15 lutego. Termin ten zatem wydłuża się. Jeśli deklarację złoży się elektronicznie 15 lutego lub później – 45 dni liczyć należy od daty złożenia. Dla rozliczeń PIT-28, 45 dni liczone jest od daty złożenia deklaracji.

Natomiast:

  • PIT złożony w formie tradycyjnej (nie elektronicznej)  – do 3 miesięcy,
  • Jeżeli rozliczający PIT posiada kartę Dużej Rodziny skraca czas skraca się do maksymalnie 30 dni.

W każdym przypadku terminy te są terminami maksymalnymi. Urzędy skarbowe mogą skracać je, natomiast ich przekroczenie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

Limity ulg podatkowych w deklaracji za 2018 r.

Podwyższeniu uległy limity, które stosować można przy odliczeniach podatkowych. Wprowadzono limity występujące w ulgach podatkowych:

  • odliczenie na IKZE – do limitu 5331,60 zł,
  • dochody osoby niepełnosprawnej, aby z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogła również osoba najbliższa, mająca niepełnosprawnego na utrzymaniu – 12 357,6 zł,
  • limit odliczanych kosztów autorskich – 85 528 zł (dochód nie może przekroczyć 127 000 zł).
  • Pozostałe ulgi podatkowe w deklaracjach PIT nie uległy zmianie i odpowiadają wartościom z roku poprzedniego.
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus