Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 wydana w składzie 7 sędziów mówi, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, poobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji o podatek od towarów i usług. Dnia 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy uznał, iż komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług.

Jednocześnie w dniu 10 sierpnia 2018 roku Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w następującej kwestii czy w trybie art. 759 § 2 k.p.c. dopuszczalna jest zmiana przez sąd prawomocnego i wykonanego już postanowienia komornika sądowego w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego w celu usunięcia spostrzeżonych uchybień polegających na doliczeniu przez komornika do opłaty egzekucyjnej stawki podatku od towarów i usług. Taka odmowa jest konsekwencją przyjęcia przez Sąd Najwyższy,iż nie ma podstaw, aby zmieniać dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii tj. uchwały z dnia 19 kwietnia 2007 roku, który stwierdził, iż sąd powszechny może zmienić prawomocne postanowienie komornika o kosztach egzekucyjnych, jeśli naruszało ono prawo.

Przedstawione, orzecznictwo Sądu Najwyższego umożliwiło podmiotom uzyskać zwrot pobranego podatku VAT od opłaty egzekucyjnej. Jednak nie dotyczy to wszystkich postępowań egzekucyjnych.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus