Pamiętaj, że opisane poniżej informacje są aktualne w chwili ich publikacji. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. tel.: 68 377 25 26.

Kodeks pracy

Tradycyjnie nowy rok niesie ze sobą zmiany w Kodeksie Pracy. W 2019 roku dotyczą one:

  • sposobu wypłaty wynagrodzenia
  • sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentów (akt)

Od nowego roku (1 stycznia 2019) domyślnie wynagrodzenie ma być wykonywane na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. Jeżeli pracownik chce otrzymywać wypłatę „do ręki” musi dostarczyć pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Ma na to 7 dni.

Prowadzenie akt osobowych

Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Nowy przepis art. 94(8) k.p. reguluje sposób zmiany akty papierowych na elektroniczne.

jeżeli Pracodawca decyduje przechowywać dane w formie elektronicznej jest zobligowany do opatrzenia dokumentacji podpisem  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, potwierdzających zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Jeżeli pracodawca chciałby przejść z dokumentacji elektronicznej na dokumentację „tradycyjną” papierową wystarczy że wydrukowane dokumenty opatrzy swoim podpisem (lub osoby upoważnionej przez pracodawce). Według prawa obie formy dokumentacji są równoważne.

Układ danych osobowych

Do dotychczasowego podziału akt zostaje dodana część D. Zawiera ona dokumentację związaną z ponoszoną przez pracownika odpowiedzialnością porządkową. 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus